Програмний та організаційний комітет

 

Я.І. Колесниченко - голова комітету,

Ф.А. Даневич - заступник голови комітету (експериментальна ядерна фізика),
В.М. Павлович - заступник голови комітету (атомна енергетика),
Ф.О. Іванюк (теоретична ядерна фізика),
В.В. Тришин (радіоекологія та радіобіологія),
В.Й. Сугаков (радіаційна фізика та радіаційне матеріалознавство),
К.П. Шамрай (фізика плазми),
Н.Л. Дорошко (вчений секретар ІЯД),
Т.В. Ковалінська (Рада молодих вчених),
О.С. Бурдо, О.М. Пугач, О.В. Святун - секретарі комітету.

Наукова конференція

 Інституту ядерних досліджень НАНУ

за підсумками 2010 року

 

 

25-28 січня 2011 р.