Бондар Борис Михайлович
  
ПЕРЕРІЗИ ВИХОДУ ГАММА-КВАНТІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ШВИДКИХ НЕЙТРОНІВ З ЯДРАМИ ВУГЛЕЦЮ, НІКЕЛЮ, ОЛОВА
 
      Автореферат             Дисертація               Відзив 1      Відзив 2
 
Черкас Костянтин Андрійович
  
ЯДЕРНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ЯДЕР 6Li + 16О, 6Li +18О ТА 9Ве + 15N
 
      Автореферат             Дисертація               Відзив 1      Відзив 2