Солодовник Катерина Миколаївна
  
ФОТОННІ СИЛОВІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ УСЕРЕДНЕНОГО ОПИСУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕХОДІВ В АТОМНИХ ЯДРАХ
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1       Відгук 2
 
Піонтковський Юрій Федорович
  
Відновлення енергорозподілу по об’єму активної зони ВВЕР-1000 на основі сигналів детекторів прямого заряду
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1       Відгук 2
 
Драпей Сергій Станіславович
  
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОНИКНЕННЯ Й СТРУШУВАННЯ ЕЛЕКТРОНІВ У ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОЇ КОНВЕРСІЇ ГАММА-ПРОМЕНІВ
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1       Відгук 2
 
Бабак Олександр Вікторович
  
ОПТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСУ ВЗАЄМОДІЇ ЧАСТИНОК І СЛАБКОЗВ'ЯЗАНИХ ЯДЕР З ЯДРАМИ В ОБЛАСТІ НИЗЬКИХ І СЕРЕДНІХ ЕНЕРГІЙ
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1       Відгук 2
 
Тригубенко Олександр Вікторович
  
ЕФЕКТ ЗНИЖЕННЯ УДАРНОЇ В’ЯЗКОСТІ МЕТАЛУ КОРПУСІВ РЕАКТОРІВ ВВЕР В УМОВАХ ПОНАДПРОЕКТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1       Відгук 2
 
Майданюк Сергій Петрович
  
КВАНТОВА ТЕОРІЯ ГАЛЬМІВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ФОТОНІВ У ЯДЕРНИХ ПРОЦЕСАХ
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1                Відгук 2       Відгук 3
 
Жаба Віктор Іванович
  
ХВИЛЬОВА ФУНКЦІЯ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСІВ ЗА УЧАСТЮ ДЕЙТРОНА
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1       Відгук 2
 
Омельченко Сергій Олександрович
  
Дослідження когерентних і динамічних ефектів в ядерних реакціях у рамках просторово-часового аналізу
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1       Відгук 2
 
Ковалінська Тетяна Володимиирівна
  
Використання іонізуючого випромінювання в інноваційних технологіях
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1                Відгук 2       Відгук 3
 
Русінко Павло Михайлович
  
Контроль та прогноз утворення радіоактивних відходів діючих АЕС України
 
      Автореферат             Дисертація                Відгук 1       Відгук 2