Курси циклу професійної підготовки аспірантів за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

 

Інформаційно-методичні матеріали щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в галузі знань 09 «Біологія», за спеціальністю 091 «Біологія», спеціалізацією  «Радіобіологія»

 

 

Можливі теми дисертаційних робіт для аспірантів Інституту ядерних досліджень НАН України.

 

В.Ю.Денисов: Синтез та властивості надважких ядер

О.Г.Магнер: Ізомери форми атомних ядер як відновлення симетрії гамільтоніану в теорії періодичних орбіт

В.П.Михайлюк: Поляризаційні явища в пружному і непружному розсіянні частинок проміжних енергій атомних ядер

В.М.Пугач: Дослідження порушення комбінованої парності в розпадах В-мезонів в експерименті LHCb (CERN).

В.М.Пугач: Пошук сигналів Нової фізики через рідкісні моди розпадів В-мезонів в експерименті LHCb (CERN)

В.М.Пугач: Пошук сигналів кварк-глюонної плазми в зіткненнях релятивістських ядер :експерименти LHCb (CERN), CompressedBaryonicMatter (FAIR/GSI).

І.Ю.Голіней: Особливості взаємодії високоенергетичного опромінення з наноструктурами

В.М.Павлович: Нелінійні хвилі у розмножуючих середовищах

В.М.Павлович: Електромагнітне випромінювання діелектричних середовищ під навантаженням

В.Й.Сугаков: Ефекти самоорганізації при процесах дефектоутворення в кристалах 

В.Й.Сугаков: Вплив ядерного опромінення на напівпровідникові кристали з  наночастинками (наук.кер. В.Й. Сугаков)

І.І.Фіщук: Теоретичні дослідження впливу невпорядкованості на особливості транспорту носіїв заряду в органічних та опромінених радіацією напівпровідниках

Ф.А.Даневич, В.І.Третяк: Дослідження подвійного бета розпаду ядра 100Mo з кріогенними детекторами.

Ф.А.Даневич, В.І.Третяк: Дослідження подвійний бета розпад ядра 116Cd з кріогенними детекторами.

Ф.А.Даневич, В.І.Третяк: Рідкісні ядерні розпади та розпади короткоживучих радіонуклідів в рядах 232Th, 235U та 238U.

Ф.А.Даневич, В.І.Третяк: Пошук добових модуляції темної матерії з анізотропними детекторами на основі сцинтиляторів вольфрамату цинку.

Ф.А.Даневич, В.І.Третяк: Подвійний бета-розпад ядер 144Sm, 162Er та 168Yb.

О.А.Понкратенко: Вплив структури легких ядер на енергетичну залежність їх взаємодії.

С.П.Майданюк: Дослідження ядерних процесів методами гальмівного випромінювання та часового аналізу.

В.В.Давидовський: Дослідження реакцій за участю легких та середніх ядер з врахуванням їх кластерної структури за допомогою модифікованої теорії дифракційного розсіяння.

В.В.Давидовський, М.В.Романюк: Дослідження фотонародження мезонів в рамках експерименту MAMBO.

В.І.Абросімов: Колективні струми в мезоскопічних системах: дослідження у важких атомних ядрах.