Оголошення про прийом в аспірантуру.

     Курси циклу професійної підготовки аспірантів за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

     Інформаційно-методичні матеріали щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в галузі знань 09 «Біологія», за спеціальністю 091 «Біологія», спеціалізацією  «Радіобіологія»

     Ліцензії

     Анкета для анонімного опитування

     Результати анонімного анкетування

     Декларація про академічну доброчесність

     Можливі теми дисертаційних робіт для аспірантів Інституту ядерних досліджень НАН України.

     Нормативні документи