Інформаційно-методичні матеріали щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

третього (освітньо-наукового) рівня

в галузі знань 09 «Біологія», за спеціальністю 091 «Біологія»,

спеціалізацією  «Радіобіологія»

 

 

Програма вступного іспиту до аспірантури

 

Цикли підготовки докторів філософії за спеціалізацією «Радіобіологія»

 

Навчальні дисципліни циклу загальної підготовки

 

Іноземна мова – 8 кредитів.

Філософія – 6 кредитів.

Основи методології викладання біології – 3 кредити.

Професійне проектне управління науковими дослідженнями – 3 кредити.

 

Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки

 

Актуальні проблеми загальної радіобіології  – 3 кредити.

Фізичні основи радіаційної біології – 3 кредити.

Сучасні проблеми радіоекології – 3 кредити.

Основи радіобіології тварин та людини – 3 кредити.

Радіаційна біохімія  – 3 кредити.

Основи радіаційної біології клітини – 3 кредити.

Радіаційна цитогенетика – 3 кредити.

Основи радіаційної безпеки – 2 кредити.

 

Дисципліни за вільним вибором аспіранта

 

Основи розрахункової дозиметрії – 2 кредити.

Радіоактивність – 2 кредити.

Радіаційна гематологія – 2 кредити.

Спектрометричні методи в радіобіології та радіоекології – 2 кредити.

Застосування  ядерної фізики в медицині – 2 кредити.

Радіаційні та ядерні технології – 2 кредити.