Інформаційно-методичні матеріали щодо провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
в галузі науки 10 «природничі науки», за спеціальністю 104 «фізика та астрономія»>


Відкрита зустріч з експертною групою.

     Час: 17 червня 2021р., 15:00.
     Підключитись до конференції: Веб-посилання
     Ідентифікатор конференції: 743 3165 6999
     Пароль: 2021

     ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України у період 17-19 червня 2021 року за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» освітньо-наукової програми «Фізика ядра, фізика елементарних частинок і високих енергій; ядерно-фізичні установки; радіаційна фізика конденсованого стану; фізика плазми і ядерного синтезу» (ID у ЄДЕБО 47753) за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

     Курси циклу професійної підготовки аспірантів за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

     АКРЕДИТАЦІЯ

     ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

     Навчальний план (Редакція 2021р.)

     Начально-методичні матеріали

     Програма вступного іспиту до аспірантури

     Програма вступного іспиту в аспірантуру з іноземних мов.

     Програма комплексного підсумкового іспиту(Редакція 15.04.2021р.)

     Інформація про здобувачів вищої освіти

     Забезпечення освітньої діяльності
     Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

     Інформація про співпрацю з іншими організаціями, установами та роботодавцями

     Методичні матеріали курсів

      Електронний архів наукових та освітніх матеріалів ІЯД

     Розклад занять

     Розклад сесії


     Зворотній зв’язок