Лабораторія часового аналізу ядерних процесів

(Керівник – доктор фіз.-мат.наук проф. В.С.Ольховський)

 

 Заснована в 1994 р.

 

Основні напрями наукової діяльності:

 

–    Теоретичні дослідження процесів тунелювання частинок і ядер крізь різні типи

      потенціальних бар’єрів.

–    Розробка методу дослідження тунелювання частинок при наявності квантового тертя.

–    Теоретичні дослідження процесів еволюції розпаду радіоактивних ядер.

–    Дослідження гальмівного випромінювання  фотонів в процесах альфа-розпаду.

–    Удосконалення методів ядерної хронометрії з урахуванням збудження радіоактивних  

      ядер в природних процесах.

–    Дослідження кінетики та динаміки лептон-ядерних і адрон-ядерних зіткнень.

 

Найбільш вагомі наукові результати:

  

–   Запропоновано і обгрунтовано загальне визначення часу тунелювання, яке знайшло    міжнародне визнання.     

–   Узагальнено і розширено зміст ефекту Хартмана для часу тунелювання частинок,   що знайшло міжнародне визнання.

–    Досліджена еволюція тунелювання частинок крізь подвійні бар’єри.

–    Розроблено метод багаторазових внутрішніх відбиттів при тунелюванні частинок.

–    Вперше пояснені експерименти з тунелювання нейтронів крізь нейтронні фільтри.

–  Пояснені перші експерименти з гальмівного випромінювання фотонів в процесах    альфа-розпаду сферичних ядер.

–   Запропоновано новий алгоритм визначення ефективного часу та інтенсивності    альфа-розпаду з урахуванням збуджених станів і проведено розрахунки цих величин   для  випадків розпаду ряду радіоактивних ядер.

–  Показано, що ефективна тривалість альфа-розпаду при врахуванні формування та розпаду збуджених станів альфа-радіоактивних ядер в астрофізичних і  геофізичних процесах під дією космічного випромінювання на поверхні землі помітно менша ніж без урахування цих процесів.

Запропонована  нова інтерпретація енергетичної залежності радіуса оптичного   потенціалу з точки зору часової затримки розсіяння частинок при їх взаємодії з ядром мішені у випадку низьких енергій для сферичних ядер.