Відділ фізики важких іонів

(Керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор А. Т. Рудчик)

 

Основні напрями наукової діяльності:

 

·        Експериментальне дослідження ядерних реакцій на пучках легких і важких іонів при взаємодії їх з легкими ядрами.

·        Механізми ядерних реакцій і структура ядер.

·        Ядро-ядерна взаємодія та її оптичний потенціал.

·        Екзотичні ядра та реакції з екзотичними продуктами.

·        Порогові та аномальні ефекти в розсіянні ядер.

·        Ядерна фізика малонуклонних систем.

 

Найбільш вагомі наукові результати:

 

·        Отримано значну кількість нових експериментальних даних з розсіяння та реакцій одно- і багатонуклонних передач при взаємодії легких ядер і малонуклонних систем з легкими частинками (дейтрони, 3Не, a-частинки) та іонами 11В, 12С, 14N.

·        Для ряду стабільних і нестабільних легких ядер уперше встановлено енергетичну залежність параметрів оптичних потенціалів ядро-ядерної взаємодії з використанням як власних, так і відомих з літератури експериментальних даних з розсіяння та реакцій передач.

·        Уперше виявлено важливу роль процесу реорієнтації в пружному аномальному розсіянні на великі кути для ряду іонів із спіном, більшим 1/2.

·        Установлено важливу роль двоступінчастих передач нуклонів і легких кластерів у реакціях перезарядки та багатонуклонних передач  залежно від структури ядер, що беруть участь у реакціях.