Cекція атомної енергетики: Відділ дослідницького реактора || Відділ проблем дозиметрії ядерних реакторів || Відділ нейтронної фізиики || Відділ теорії ядерних реакторів || Навчальний Центр з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузмича
Відділ нейтронної фізики
 
Керівник відділу – кандидат фізико-математичних наук, с.н.с. О. О. Грицай
 
(Відділ створено у 1973 р. З 1987 по 1998 роки відділ очолювали
доктор фізико-матетатичних наук, професор В. П. Вертебний та доктор фізико-математичних наук А. В. Мурзін)
 
 
Основні напрями наукової діяльності:
Дослідження ядерно-фізичних характеристик атомних ядер на Київському дослідницькому реакторі ВВР-М..
Визначення нейтронних перерізів при взаємодії квазімоноенергетичних нейтронів з середніми енергіями від теплових до ~ 150 кеВ з високою точністю з метою отримання однозначних ядерно-фізичних характеристик, необхідних для розвитку модельних уявлень про механізми взаємодії нейтронів з ядрами.
Визначення перерізів реакцій з вильотом заряджених частинок з метою вивчення процесів емісії заряджених частинок.
Дослідження гамма-спектрів з реакції усередненого по резонансах радіаційного захоплення нейтронів з метою отримання інформації про спіни та парності збуджених станів ядер.
Вдосконалення існуючих та впровадження нових експериментальних методик, розробка та впровадження нових нейтронних фільтрів (в тому числі для задач бор-нейтрон захватної терапії).
Забезпечення діяльності Українського центру ядерних даних (УКРЦЯД): компіляція експериментальних ядерних даних українських вчених у міжнародну систему CSISRS; накопичення та оновлення інформаційної бази для проведення ядерно-фізичних розрахунків; розповсюдження комп’ютерних програм для фундаментальних і прикладних розрахунків.
Більш повну іформацію про роботу та публікації відділу подано в Щорічниках та звітах Інституту.
 
Найбільш вагомі наукові результати:
Отримано перерізи реакцій взаємодії нейтронів теплових, резонансних та проміжних енергій з понад 100 атомними ядрами. Більшість нейтронних даних, а для радіоактивних ядер – всі, було одержано вперше.
Вперше досліджено нейтронні резонанси для ядер в області масових чисел А = 130 – 200. Встановлено ізотопну залежність густини рівнів збуджених ядер; показано, що нуклідам з числом нейтронів 100 – 110 притаманні властивості магічних ядер, що є експериментальним підтвердженням теорії В. М. Струтинського про зміщення замкнутих оболонок при деформації ядер.
Одержано великий об’єм спектроскопічної інформації про властивості нижніх збуджених станів. Досліджено закономірності розпаду s-, p- та d-резонансів, залежність радіаційних силових функцій від енергії. Досліджено широке коло середніх та важких ядер для встановлення статистичних та нестатистичних закономірностей розпаду високозбуджених станів ядер.
Розроблено та успішно впроваджено на реакторі ВВР-М багатопрофільну експериментальну базу для досліджень взаємодії нейтронів з ядрами методами нейтронної спектрометрії, в тому числі: спектрометри за часом прольоту в області енергій нейтронів від 0.01 до 10000 еВ; установка для одержання та дослідження радіоактивних ядер; набори нейтронних фільтрів на основі природних елементів Al, Si, S, Sc, V, Mn та збагачених ізотопів 52Cr, 54, 56, 57Fe, 58,60Ni для формування на реакторі 20 квазімоноенергетичних пучків нейтронів з енергіями від 0.017 до 275 кеВ; реакційна камера для дослідження високоенергетичної частини спектру нейтронів реактора (Еn>15 МеВ), ін.
Створена і функціонує сучасна система підготовки ядерних даних для наукових досліджень, а також для застосування в ядерних технологіях, які запроваджуються в Україні.
Більш повну іформацію про роботу та публікації відділу подано в Щорічниках та звітах Інституту.
 
.