Cекція фізики твердого тіла : Відділ теоретичної фізики || Відділ радіаційної фізики || Відділ радіаційного матеріалознавств ||
Відділ теоретичної фізики
 
(Керівник відділу – член-кореспондент НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор В. Й. Сугаков)
 
 
Основні напрями наукової діяльності:
Фазові перетворення та ефекти самоорганізації в кристалах при ядерному та електромагнітному опроміненні.
Енергетичні спектри, оптичні властивості та спінові ефекти низькорозмірних напівпровідникових структур.
Теоретичні дослідження транспорту носіїв заряду в напівпровідникових полімерах.
Теорія напівпровідникових кремнієвих детекторів.
Розсіювання нейтронів та месбауерівського випромінювання конденсованою речовиною.
Теорія спектрів атомних ядер, що обертаються.
 
Повну іформацію про роботу та публікації відділу подано в Щорічниках та звітах Інституту.
 
Ви можете проглянути попередню www-сторінку відділу.