Інститут ядерних досліджень НАН України оголошує набір в аспірантуру з відривом від виробництва
(термін навчання – 4 роки)
(осінь 2018 року)
 1. 104 - «фізика та астрономія» зі спеціалізаціями:
  1. - фізика ядра, фізика елементарних частинок і високих енергій,
  2. - ядерно-фізичні установки,
  3. - радіаційна фізика конденсованого стану,
  4. - фізика плазми і керованого термоядерного синтезу;
 2. 091 - «біологія» зі спеціалізацією
  1. - радіобіологія.
В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.
Прийом документів здійснюється до 10 вересня.
До вступних іспитів допускаються вступники, які пройшли співбесіду з передбачуваним науковим керівником (за наявності) або з Вченим секретарем ІЯД та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики запланованої наукової роботи.
 1. Вступні іспити до аспірантури складаються з:
 2. - вступного іспиту із спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (104 чи 091);
 3. - вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
Вступний іспит із спеціальності складається першим.
Іспити проводяться до 10 жовтня.
На час вступних іспитів Інститут гуртожитком не забезпечує.
Зарахування в аспірантуру – з 1 листопада.
Вчений секретар інституту
Наталія Л. Дорошко (тел. 525-81-48)