24 травня (четвер) 2018 року о 1030год. в к. 108 Навчального центру відбудеться засідання Вченої ради інституту.
Порядок денний:
 1. Запит на відкриття нової науково-дослідної теми “Дослідження шляхів мінімізації несанкціо-нованого вилучення ядерних матеріалів і вчинення диверсії щодо ядерних установок через управління ризиками”(Доповідає к.ф.-м.н. В.І. Гаврилюк)
 2. Матеріали з оцінювання Інституту ядерних досліджень за 2013-2017 рр.( Представляє директор ІЯД чл.-кор. НАН України В.І. Слісенко)
 3. Підсумки роботи Щорічної наукової конференції ІЯД за 2017 р. (Доповідає чл.-кор. НАН України В.Ю. Денисов)
 4. День науки в Україні. Наукова доповідь “Подвійний бета-розпад: результати і перспективи”(Доповідає д.ф.-м.н. проф. Ф.А. Даневич)
 5. До 80-річчя з дня народження академіка НАН України І.М. Вишневського.
  1. Наукова доповідь “Дослідження безфотонної анігіляції позитронів”(Доповідає д.ф.-м.н. В.О. Желтоножський)
  2. Відкриття меморіальної дошки на вшанування пам’яті директора ІЯД НАН України з 1983 по 2015 рр. академіка НАН України І.М. Вишневського
Вчений секретар інституту
Наталія Л. Дорошко (тел. 525-81-48)


Об'єднаний семінар відділу ядерних реакцій та відділу фізики важких іонів
29 травня 2018 року о 1530год.
 1. Ультра швидкі CVD алмазні детектори для ідентифікації важких іонів (Ultrafast CVD diamond detectors for the heavy ions particle identification)
 2. Ольга Белюскіна, проект-асистент Центру дослідження ядерної фізики Токійського університету(Olga Beliuskina)