НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ

АВТОМАТИЗОВАНА УСТАНОВКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РАДІОНУКЛІДУ 82Sr
АЕРОІОННА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ГЕНЕРАТОР НЕЙТРОНІВ НА ОСНОВІ МАЛОГАБАРИТНОЇ ПРИСКОРЮВАЛЬНОЇ НЕЙТРОННОЇ ТРУБКИ ТИПУ НТГ-2М
ДЖЕРЕЛА БЕТА-ВИПРОМІНЮВАННЯ ТРИТІЄВІ МОДИФІКОВАНІ ТИПУ БИТР-М
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ НЕЙТРОННОЇ ТЕРАПІЇ
ІОНІЗАТОР ПОВІТРЯ АЕРОДИНАМІЧНИЙ ИВА-Т
КОМБІНОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА МАЛОГАБАРИТНА УСТАНОВКА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНОГО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ІНФІКОВАНИХ СТОКІВ
МЕТАЛЕВІ МІКРОСТРІПОВІ-ДЕТЕКТОРИ РАДІАЦІЇ, ЯКІ ПРОЗОРІ ДЛЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ
НЕЙТРАЛІЗАТОР СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ ТРИТІЄВИЙ АЕРОДИНАМІЧНИЙ ТИПУ НТАД
НЕЙТРАЛІЗАТОР СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ ТРИТІЄВИЙ ПРОДУВНИЙ ТИПУ НТП
НЕЙТРАЛІЗАТОР ТРИТІЄВИЙ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ ТИПУ НТСЭ
ПЛАЗМОХІМІЧНИЙ РЕАКТОР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ФЕП
ПЛАЗМОХІМІЧНИЙ РЕАКТОР З КЕРОВАНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ІОНІВ
ПРОМЕНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
РАДІАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
РОЗРОБКА ПОРТАТИВНОГО 99МО/99MTC ГЕНЕРАТОРА
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КАПСУЛ НАТРІЮ ЙОДИДУ (131I)
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА РОЗЧИНУ НАТРІЮ ЙОДИДУ (131I)
ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ЕЛЮАТУ НАТРІЮ ПЕРТЕХНЕТАТУ-99mTc
ТЕХНОЛОГІЯ НАНОПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ З НОВИХ ПОЛІМЕРІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ РОЗРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЯ РАДІАЦІЙНОЇ МОДИФІКАЦІЇ КОМПОЗИТНИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ЦЕМЕНТУЮЧИХ СИСТЕМ
УНІФІКОВАНИЙ РЯД ТРИТІЄВИХ І ДЕЙТЕРІЄВИХ МІШЕНЕЙ ТИПУ МТ І МД
ШВИДКОДІЮЧИЙ ДІОД
МАЛАГАБОРИТНИЙ СЦИТИЛЛЯЦІЙНИЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТР МСГС ДЛЯ АНАЛІЗУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ВИМІРЮВАЧ ЗОЛЬНОСТІ РАДІОМЕТРИЧНИЙ IZR-21