АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ О. Ф. НІМЕЦЬ
(13.02.1922 - 29.05.2002)

Короткий біографічний нарис

   Oлег Федорович Німець народився 13 лютого 1922 р. в м.Києві. В 1940 р. закінчив з відзнакою середню школу №38 і вступив до Київського політехнічного інституту. В роки війни до лав Радянської армії за станом здоров’я не призивався, а був направлений військоматом на завод оборонної промисловості (м. Свердловськ), де працював слюсарем, токарем та майстром цеху. В 1943 р. поступив на 2-й курс Уральського індустріального інституту, з 1944 р. відновив навчання в Київському політехнічному інституті, який закінчив з відзнакою у 1947 р. за спеціальністю виробництво радіоапаратури. З 1947 р. по 1949 р. працював в Інституті будівельної механіки АН УРСР на посаді молодшого наукового співробітника.

   Весь творчий шлях Олега Федоровича, відомого вченого в нашій країні і за кордоном, пов’язаний з Академією наук України. В 1949 р. він почав працювати у групі М.Д. Габовича у складі відділу фізичної електроніки Інституту фізики АН УРСР, яким керував на той час член-кор. АН УРСР Н.Д. Моргуліс. В 1951 році йому було запропоновано поступати в аспірантуру. Успішно склавши іспити, він був направлений в лабораторію №3 (відділ ядерної фізики), яку очолював М.В. Пасічник. Науковим керівником Олега Федоровича став видатний вчений - академік А.К. Вальтер. Після тривалого стажування в Харківському фізико-технічному інституті Олег Федорович повернувся в Київ, де створив експериментальну установку і виконав вимірювання непружного розсіяння нейтронів. В 1954 році Олег Федорович захищає кандидатську дисертацію, але не продовжує роботу в галузі нейтронної фізики. М.В. Пасічник запропонував йому готуватися до експериментів на циклотроні У-120, будівництво якого закінчувалося. Найважливіші наукові результати були отримані Олегом Федоровичем саме на цьому циклотроні і побудованому під його керівництвом циклотроні У-240.

   З 1954р. О.Ф. Німець обіймав посади вченого секретаря, керівника лабораторії, заступника директора Інституту фізики АН УРСР. На основі результатів, отриманих на циклотроні У-120 в експериментах по дослідженню взаємодії дейтронів з ядрами, О.Ф.Німець в 1961 р. захистив докторську дисертацію.

   З 1954р. О.Ф. Німець обіймав посади вченого секретаря, керівника лабораторії, заступника директора Інституту фізики АН УРСР. На основі результатів, отриманих на циклотроні У-120 в експериментах по дослідженню взаємодії дейтронів з ядрами, О.Ф.Німець в 1961 р. захистив докторську дисертацію.

   Очолювана ним лабораторія ядерних реакцій переросла в 60-роки у відділ ядерних реакцій, що став одним з провідних підрозділів Інституту фізики, а згодом (з 1970р.) Інституту ядерних досліджень. Все життя і наукова діяльність О.Ф. Німця тісно пов’язані з відділом ядерних реакцій, який він очолював з 1965 р. по 2000 р. З 2000 р. і до останніх днів життя О.Ф. Німець працював на посаді головного наукового співробітника цього відділу.

   В 1973 році О.Ф. Німцю присвоєно звання члена-кореспондента, а в 1978 році - академіка АН УРСР. З 1974 р. протягом 10 років Олег Федорович обіймав посаду директора Інституту ядерних досліджень.

   О. Ф. Німець є автором та співавтором багатьох винаходів та понад 300 наукових праць. Серед них 3 монографії, 2 підручники, довідник з ядерної фізики. Творчий доробок вченого охоплює багато фундаментальних та прикладних напрямків ядерної фізики, атомної енергетики, охорони навколишнього середовища. Широко відомі його роботи з досліджень механізмів ядерних реакцій та розподілу густини ядерної матерії, піонерські експерименти по вивченню багаточастинкових реакцій та поляризаційних явищ. Виявлена ним ізотопічна залежність перерізів розщеплення дейтронів в полі ядер різної маси в світовій науковій літературі отримала назву „ефект Німця”. Під керівництвом О.Ф. Німця вперше в світі виконані вимірювання g-факторів збуджених станів ядер на пучку прискорювача, виявлено вплив зовнішніх кулонівських полів на параметри короткоживучих резонансів, що збуджуються в багаточастинкових реакціях.

   До найвагоміших здобутків О.Ф. Німця слід віднести створення наукової школи з ядерних реакцій, яка налічує 12 докторів та 35 кандидатів наук. Під його керівництвом на основі відділу ядерних реакцій були створені нові відділи, які очолили вихованці Олега Федоровича (відділ поляризаційних процесів – доктор фіз.-мат. наук М.І. Заїка, відділ прикладної ядерної фізики – доктор фіз.-мат. наук В.В. Токаревський, відділ фізики важких іонів – доктор фіз.-мат. наук А.Т. Рудчик, відділ атомно-ядерних процесів – доктор фіз.-мат. наук О.І. Левон, відділ теорії ядерних реакцій – доктор фіз.-мат. наук К.О. Теренецький). З 90-х років за активної підтримки О.Ф. Німця в відділі ядерних реакцій розгортаються дослідження в області високих енергій. Цей напрямок очолив доктор фіз.-мат. наук В.М. Пугач, який став керівником відділу фізики високих енергій, створеного у 2005 р.

   Велику увагу О.Ф. Німець приділяв створенню і розвитку складної інфраструктури, необхідної для експериментальних досліджень ядерних реакцій. В першу чергу, це прискорювачі, до створення та модернізації яких Олег Федорович доклав чимало зусиль. З метою забезпечення експериментів детекторами та твердотільними мішенями у відділі ядерних реакцій були створені відповідні лабораторії.

   Педагогічна діяльність Олега Федоровича не обмежувалась стінами Інституту ядерних досліджень. Довгі роки він успішно викладав декілька курсів у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Багато фізиків починали вивчати ядерні реакції за допомогою його підручника. Після аварії на ЧАЕС у 1986р. виникла нагальна потреба у підвищенні рівня знань в області ядерної фізики та атомної енергетики працівників багатьох галузей промисловості. З цією метою Олег Федорович викладав два курси в Українському радіологічному учбовому центрі. Він є також співавтором двох видань навчального посібника з цієї тематики.

   Науково-дослідна та педагогічна діяльність О.Ф.Німця відзначена двома орденами “Знак Пошани”, орденом України „За заслуги” 3-го ступеню, премією імені К.Д. Синельникова АН УРСР (1976 р.) та Державною премією України в галузі науки і техніки (1999 р.). У 2002 р. О.Ф.Німцю присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України.