Секція фізики плазми та керованого термоядерного синтезу
Відділ теорії ядерного синтезу
Відділ фізики плазми та плазмових технологій

У секції фізики плазми проводяться теоретичні дослідження у галузі керованого термоядерного синтезу, експериментально та теоретично вивчаються хвильові процеси в плазмі, розробляються фізичні основи плазмових технологій. Наразі в секції працює 7 докторів наук та 23 кандидати наук.