Центр колективного користування НАН України
"Рідкостинциляційна радіометрія"

Керівник Центру - заступник директора з наукової роботи, к.ф.-м.н. Тришин Володимир Васильович, тел. +380(44)525-50-35.

Відповідальний за експлуатацію спектрометричного радіометра альфа-, бета-випромінювання Quantulus-1220 - к.х.н., с.н.с. Саженюк Анатолій Дмитрович, тел. 525-43-30.

Згідно програми централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетних коштів НАН України Інститутом ядерних досліджень НАН України запущено в експлуатацію - Спектрометричний радіометр альфа-, бета-випромінювань Quantulus-1220 (Фінляндія).

Технічні характеристики приладу
1.Чутливість до α-випромінювання радіонукліда 239Рu, (імп/с)/Бкне менше 0,9
2.Межа відносної похибки вимірювання активності альфа-випромінюючих радіонуклідів, %±10
3.Нижня межа діапазоку вимірювання активності альфа-випромінюючих радіонуклідів при вимірюванні протягом 500 хв, Бк не менша 0.003
4.Енергетична роздільна здатність на лінії 5,155 МеВ радіонукліда 239Ри, кеВне більше 300
5.Чутливість до бета-випромінювання радіонукліда 3Н в коктейлі (стандарт NIST), (імп./с)/Бк не менше 0,60
6.Чутливість до бета - випромінювання радіонукліда 3Н, (імп/с)/Бк (*)не менше 0,20
7.Чутливість до бета-випромінювання радіонукліда 14С в коктейлі (стандарт N181), (імп./с)/Бк(*) не менше 0,90
8.Чутливість до бета - випромінювання радіонукліда 14С,(імп./с)/Бк(*)не менше 0,60
9.Чутливість до бета-випромінювання радіонуклідів 90Sr + 90Y, (імп./с)/Бк(*)не менше 0,90
10.Нижня межа діапазону вимірювання активності бета-випромінюючих радіонуклідів при вимірюванні протягом 500 хв., Бк не більше 0,05
11.Межа відносної похибки вимірювання активності бета-випромінюючих радіонуклідів, %±10
12.Роздільна здатність на лінії ЕВК 624 кеВ радіонукліда 1і 137Сз, %не більше 15
13.Чутливість до випромінювання Черенкова у воді для радіонуклідів 90Sr +90Y, (імп/с)/Бкне менше 0,60
14.Нижня межа діапазону вимірювання активності радіонуклідів у воді при вимірюванні протягом 500 хв., Бкне більше 0,03
15.Межа відносної похибки вимірювання активності у воді, %±10
(*) - значення чутливості подане на випадок вимірювання джерел на основі зразкових розчинів радіонуклідів 239Ри, 3Н, 14С, 90Sr + 90Y і рідкого сцинтилятора марки Trisafe, що знаходяться у поліетиленових флаконах об'ємом 20 мл, об'єм розчину - 8 мл, об'єм рідкого сцинтилятора - 12 мл.

Стан проведення робіт:
Постійно вимірюється - 3Н,
Епізодично вимірюється - 14С,
Розробляється методика вимірювання - 90Sr + 90Y.

Загальні положення:
Згідно положення про Центр колективного користування науковими приладами / обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України (ЦККП) Інститут ядерних досліджень НАН України бере на себе зобов´язання забезпечувати якісну та надійну роботу обладнання, його фахове обслуговування та створювати умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України.

  Порядок надання послуг:
Наукові організації та установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі замовник), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро ЯФЕ свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використан ня наукових приладів і обладнання ЦККП. (згідно з п. 3. 2. Положення про Центр колективного користування науковими приладами / обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України).
Директор Інституту ядерних досліджень НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро ЯФЕ НАН України, затверджує графік надання послуг установам НАН України.
 Порядок оформлення заявок та виконання робіт:
Установи НАН України (замовник) повинні подати заявку на ім'я голови Центру (виконавець), підписану керівником та завірену печаткою.
Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на наукових приладах.
Виконання замовлень для установ НАН України проводиться згідно з графіком узгодженим з Бюро ЯФЕ НАН України та ІЯД НАН України.
Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно розрахунку витрат.
Платні послуги з використанням приладів Центру НАН України для потреб інших замовників надаються згідно чинного законодавства України.

За додатковою інформацією просимо звертатися до
відповідального за експлуатацію приладу - Саженюк Анатолій Дмитрович, тел. 525-43-30.