Науково-організаційна структура
Інституту ядерних досліджень НАН України

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України входить до складу Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України

На сьогодні у структурі Інституту діє 17 наукових відділів.

Наукове та науково-організаційне управління Інститутом відповідно до Статуту здійснюється директором з урахуванням пропозицій вченої ради та дирекції. Робота наукових відділів відповідно Статуту ІЯД координується через секції вченої ради Інституту за науковими напрямами:

В ІЯД також діють управлінські й допоміжні підрозділи, що забезпечують наукову-дослідну діяльність Інституту у сфері економіки, господарювання, функціонування інфраструктури, радіаційної безпеки та фізичного захисту.

Інститут має аспірантуру для підготовки докторів філософії в галузі природничих та біологічних наук за спеціальностями:

104 – «фізика та астрономія» зі спеціалізаціями:

091 - «біологія» зі спеціалізацією: