Архіви оголошень, рік:      2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016  

Архів оголошень за 2015 рік

    

  

Дирекція Інституту ядерних досліджень НАН України
вітає всіх співробітників з Новим 2016 роком і Різдвом Христовим!

  
  
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України
відбудеться 17 грудня (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Звіти за завершеною темою:
  • "Дослідження впливу культури захищеності на стан фізичної ядерної безпеки ядерних установок" (представляє керівник Навчального центру зфізичного захисту к.ф.-м.н. В. І. Гаврилюк).
  • "Дослідження закономірностей радіаційного окрихчування матеріалів корпусів ВВЕР-1000 із застосуванням реконструкції зразків-свідків" (представляє зав.відділом радіаційного матеріалознавства к.ф.-м.н. Л. І. Чирко).
  • "Дослідження взаємодії реакторного випромінювання з речовиною в конденсованому стані" (представляє зав.відділом дослідницького ядерного реакторв ВВР-М чл.-кор. НАН України В. І. Слісенко).
  • "Дослідження впливу підприємств атомної енергетики та радіаційних технологій на формування антропогенного навантаження в умовах природного та урбанізованого середовища" (представляє Керівник Центру екологічних проблем атомної енергетики к.ф.-м.н. В. В. Тришин).
 2. Різне.
Вчений секретар інституту
Наталія Л. Дорошко (тел. 525-81-48)
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України
відбудеться 8 грудня (вівторок) 2015 року о 1030 в залі засідань вченої ради
Порядок денний:
 1. Найвагоміші результати науково-дослідної роботи ІЯД за 2015 р. (представляє учений секретар інституту к.ф.-м.н. Н. Л. Дорошко)
 2. Звіти за завершеною темою:
  • "Дослідження властивостей ядер в реакціях з фільтрованими нейтронами та розвиток ядерно-константної бази для фундаментальних та прикладних задач" (представляє зав. відділом нейтронноъ фызикик к.ф.-м.н. О. О. Грицай).
  • "Дослідження фізичних процесів у низькотемпературній плазмі високочастотних та дугових розрядів з магнітними полями в газах і парах металів" (представляє зав.відділом фізики плазми та плазмових технологій к.ф.-м.н. О. А. Федорович).
  • "Прискорення ізотопів азоту на тандем-генераторі ЕГП-10К" (представляє зав.відділом елетростатичних прискорювачів д.ф.-м.н. В. В. Осташко).
  • "Модернізація систем охолодження циклотрона У-120" (представляє зав.відділом циклотрону У-120 к.ф.-м.н. А. Є. Борзаківський).
 3. Висунення циклу робіт н.с. відділу теоретичної фізики А.А.Чернюка «Конденсація квазічастинок у напівпровідникових квантових ямах при інтенсивному збудженні» на здобуття премії НАН України для молодих учених за кращі наукові роботи.
 4. Конкурс на вакантну посаду молодшого наукового співробітника відділу радіаційної фізики (в.о. м.н.с. ВРФ Є. В. Малий).
 5. Різне.
Вчений секретар інституту
Наталія Л. Дорошко (тел. 525-81-48)
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України
відбудеться 24 листопада (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Звіти за завершеною темою:
  • "Нелінійні та дисипативні процеси в атомних ядрах" (представляє зав. відділом теорії ядерних реакторів д.ф.-м.н. В. М. Павлович).
  • "Науково-технічна розробка та практичне здійснення верифікації методик дозиметрії зразків-свідків, внутрішньокорпусних пристроїв та корпусів реакторів ВВЕР" (представляє зав.відділом дозиметрії корпучів ядерних реакторів к.ф.-м.н. в. М. Буканов).
  • "Оптимізація характеристик внутрішнього пучка циклотрона У- 240 і розробка установки з мішенню, яка обертається, для одержання радіоізотопів на пучках великої інтенсивності" (представляє зав.відділом ізохронного циклотрона к.ф.-м.н. Л. В. Михайлов).
 2. Конкурс на посаду головного наукового співробітника відділу фізики важких іонів (докуметри подав в.о. г.н.с. д.ф.-м.н. проф. Рудчик А.Т.).
 3. Різне.
Вчений секретар інституту
Наталія Л. Дорошко (тел. 525-81-48)
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України
відбудеться 3 листопада (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Кадрові питання.
 2. Звіт за завершеною темою "Нелінійні та дисипативні процеси в атомних ядрах" (представляє зав.відділом теорії ядерних реакцій чл.-кор. НАН України В. М. Коломієць).
 3. Висунення циклу робіт Ю. А. Бережного, В. П. Михайлюка, В. В. Пилипенка "Теорія дифракційних ядерних процесів" на здобуття премії НАН України імені К. Д. Синельникова ( представляє пров.н.с. ВЯР д.ф.-м.н. В.П. Михайлюк).
 4. Атестація та рекомендація аспірантів (представляє учений секретар інституту Н.Л. Дорошко).
 5. Різне.
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України
відбудеться 6 жовтня (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Результати прийому в аспірантуру (представляє учений секретар інституту Н. Л. Дорошко).
 2. Кадрові питання:
  • конкурс на заміщення вакантної посади завідуючого відділом фізики важких іонів (документи подали в.о. зав.відділом ФВІ О. А. Понкратенко, п.н.с. ВФВІ О. М.Поворозник, п.н.с. відділу ядерних реакцій В. П. Михайлюк);
  • конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу радіаційної біології та радіаційної екології (докумети подала в.о. н.с ВРБРЕ к.б.н. О. Б. Ганжа);
  • конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу фізики лептонів (докумети подав в.о. м.н.с ВФЛ Д. М. Черняк);
  • конкурс на заміщення вакантних посад молодшого наукового співробітника відділу структури ядра (дві вакансії) (докумети подали в.о. м.н.с ВСЯ Є. Г. Міхнеєва і в.о. м.н.с. ВСЯ Р. Ю. Чаплинський).
 3. Різне.
Секція вченої ради з ядерної фізики
відбудетися 5 жовтня (понеділок) 2015 р. об 1100 в залі засідань (2-й поверх)
Порядок денний:
 1. Наукова доповідь Михайлюка В.П. (д.ф.-м.н., пров.наук.співробітник відділу ядерних реакцій) "Відділ фізики важких іонів: сучасний стан та перспективи", у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади завідувача відділом фізики важких іонів). (20 хв. + 10 хв. на обговорення).
 2. Наукова доповідь Черняка Д.М. ( в.о. м.н.с. відділу фізики лептонів) "Розробка кріогенних сцинтиляційних болометрів на основі кристалів молібдату цинку для дослідження подвійного бета-розпаду ядра 100Mo", у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу фізики лептонів). (10 хв. + 5 хв. на обговорення).
 3. Наукова доповідь Чаплинського Р.Ю. ( в.о. м.н.с. відділу струкутри ядра) "Розробка сучасних програмно-апаратних комплексів для сцинтиляційних та напівпровідникових гамма-спектрометрів", у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу структури ядра). (10 хв. + 5 хв. на обговорення).
 4. Звіти аспірантів за період з 1.11.14 по 31.10.15 р. (5 хв. кожний + 5 хв. запитання):
  • 4-й рік начання
   • Черняк Д.М. (відділ фізики лептонів, науковий керівник д.ф.-м.н., с.н.с. Даневич Ф. А.).
  • 3-й рік навчання
   • Черкас К. А.  (відділ фізики важкий іонів, науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Рудчик А.Т.).
   • Кушпій Д. А. (відділ електростатичних прискорювачів, науковий керівник д.ф.-м.н., с.н.с. Осташко В. В.).
  • 2-й рік навчання
   • Геращенко О. В.  (відділ фізики важкий іонів, науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Рудчик А.Т.).
   • Гладковська O. В. (відділ струкути ядра, науковий керівник ак. НАН України Вишневський І. М.).
   • Кушпій O. А. (відділ електростатичних прискорювачів, науковий керівник к.ф.-м.н., с.н.с. Дряпаченко І. П.).
  • 1-й рік навчання
   • Горпинченко Д. В. (відділ теорії ядра, науковий керівник д.ф.-м.н., с.н.с. Магнер О. Г.).
   • Колесник М. В. (відділ теорії ядра, науковий керівник д.ф.-м.н., с.н.с. Магнер О. Г.).
Вчений секретар секції
Сергій Лук'янов (тел. 525-48-40)
Секція Вченої ради з ядерної фізики
відбудетися 28 вересня (понеділок) 2015 р. об 1100 в залі засідань (2-й поверх)
Порядок денний:
 1. Наукова доповідь Понкратенка О.А. (к.ф.-м.н., в.о. зав.відділом фізики важких іонів) "Фізика важких іонів. Результати ВФВІ. Перспективи.", у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади завідувача відділом фізики важких іонів). (20 хв. + 10 хв. на обговорення).
 2. Наукова доповідь Поворозника О.М. (д.ф.-м.н., пров.наук.співробітник відділу фізики важких іонів) "Вивчення спектрів збудження найлегших ядер в кореляційних експериментах та пропозиції по продовженню цих досліджень", у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади завідувача відділом фізики важких іонів). (20 хв. + 10 хв. на обговорення).
 3. Наукова доповідь Михайлюка В.П. (д.ф.-м.н., пров.наук.співробітник відділу ядерних реакцій) "Відділ фізики важких іонів: сучасний стан та перспективи", у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади завідувача відділом фізики важких іонів). (20 хв. + 10 хв. на обговорення).
 4. Наукова доповідь Черняка Д.М. ( в.о. м.н.с. відділу фізики лептонів) "Розробка кріогенних сцинтиляційних болометрів на основі кристалів молібдату цинку для дослідження подвійного бета-розпаду ядра 100Mo", у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу фізики лептонів). (10 хв. + 5 хв. на обговорення).
 5. Наукова доповідь Чаплинського Р.Ю. ( в.о. м.н.с. відділу струкутри ядра) "Розробка сучасних програмно-апаратних комплексів для сцинтиляційних та напівпровідникових гамма-спектрометрів", у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу структури ядра). (10 хв. + 5 хв. на обговорення).
Вчений секретар секції
Сергій Лук'янов (тел. 525-48-40)
Засідання спеціалізованої Вченої ради Д26.167.01 Інституту ядерних досліджень НАН України
відбудеться у четвер 17 вересня 2015 р. о 1415 в залі засідань (к. 230, 2-й поверх, корп. 101)
Порядок денний:
 1. Захист дисертації МОКІНОЇ В. М. "Сцинтиляційні детектори на основі кристалів молібдатів та вольфраматів для пошуку подвійного бета-розпаду", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.04.16.
 2. Результати роботи комісії спецради щодо попереднього розгляду дисертації Голінки-Безшийко Л. О. "Ізомерні стани продуктів фотоядерних реакцій на ядрах з 51<A<116 з множинним вильотом частинок" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.16
 3. Різне.
Секретар спецради Хоменков Володимир П., тел. 525-41-64
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України відбудеться 8 вересня (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. чл.-кор. НАН України В.М. Коломієць. Наукова доповідь «Теорія середнього поля» (за матеріалами монографії).
 2. В.В. Ількович. Наукова доповідь «Розробка науково-технічних основ додаткової програми контролю металу корпусу ВВЕР-1000 за допомогою зразків-свідків» (за матеріалами дисертації).
 3. Конкурс на заміщення вакантних посад:
  • завідуючого відділом ядерної спектроскопії (документи подав в.о. зав.відділом ядерної спектроскопії д.ф.-м.н. Лашко А. П.),
  • старшого наукового співробітника відділу радіаційної біології та радіаційної екології (докумети подала в.о. с.н.с ВРБРЕ к.б.н. Рябченко Н. М.).
 4. Різне.

Дирекція Інституту ядерних досліджень НАН України
вітає працівників інституту усіх років
з 45-річчям від дня заснування Інституту!

Інститут ядерних досліджень НАН України
оголошує набір в аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва
(осінь 2015 року)

за спеціальностями:

 • 01.04.16 – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій
 • 01.04.07 – фізика твердого тіла
 • 01.04.08 – фізика плазми
 • 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки
 • 03.00.01 – радіобіологія
В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.

Вступники складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі діючих програм для вищих навчальних закладів у вересні – жовтні місяці.

До вступних іспитів допускаються вступники, які пройшли співбесіду з передбачуваним науковим керівником (за наявності) або з Вченим секретарем ІЯД та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики запланованої наукової роботи.

На час вступних іспитів Інститут гуртожитком не забезпечує.

Зарахування в аспірантуру – з 1 листопада 2015 р.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва - три роки, без відриву від виробництва – чотири роки

Програма вступних іспитів з фізики та перелік необхідних документів

Документи подавати до 1 вересня 2015 р. в к. 319, тел. 525-30-82
Вчений секретар Інституту - Дорошко Наталія Леонідівнa (к. 307, ткл. 525-81-48)
Секція Вченої ради з ядерної фізики
відбудетися 22 червня (понеділок) 2015 р. об 1100 в залі засідань (2-й поверх)
Порядок денний:
 1. А.П.Лашко (д.ф.-.м.н., провідний науковий співробітник, відділ ядерної спектроскопії) - наукова доповідь "K-ізомери” (у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади завідувача відділом ядерної спектроскопії), (40 хв. + 10 хв. на запитання).
 2. Л.О. Голінка-Безшийко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра ядерної фізики, асистент кафедри) - наукова доповідь "Ізомерні стани продуктів фотоядерних реакцій на ядрах з 51<A<116 з множинним вильотом частинок” (за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій) (20 хв. + 10 хв. на запитання).
 3. Звіти стипендіатів Президента України та Президії НАН України за період весна-літо 2015 (5 хв. + 5 хв. запитання):
  • стипендії Президента Україния
   • Степанюк  А. В. (відділ ядерних реакцій).
  • стипендії Президії НАН України
   • Ширма Ю. О. (відділ фізики важких іонів, к.ф.-м.н., н.с.),
   • Мокіна В. М. (відділ фізики лептонів, м.н.с.),
   • Яковенко В. М. (відділ фізики високих енергій, к.ф.-м.н, н.с.).
 4. Різне
Вчений секретар секції
Сергій Лук'янов (тел. 525-48-40)
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України відбудеться 16 червня (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 103)
Порядок денний:
 1. Конкурс на здобуття стипендій імені видатних вчених Інституту.
 2. Конкурс на заміщення вакантних посад:
  • завідуючого відділом радіаційної фізики (документи подала в.о. зав.відділом радіаційної фізики д.ф.-м.н. Гайдар Г. П.),
  • завідуючого відділом фізики плазми та плазмових технологій (докумети подав в.о. зав.відділом фізики плазми та плазмових технологій к.ф.-м.н. Федорович О. А.).
 3. Підсумки проведення чергової атестації наукових працівників Інституту (інформацію надають Голови атестаційних комісій В. Ю. Денисов та В. В. Тришин).
 4. Різне.
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України відбудеться 28 травня (четвер) 2015 року о 1415 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Запити на відкриття нових науково-дослідних тем:
  1. "Нейтронна спектроскопія рідинних систем фулеренів і нанотрубок" (представляє зав. відділом дослідницького ядерного реактора чл.-кор. НАН України В. І. Слісенко.)
  2. "Дослідження процесів формування техногенного забруднення в межах великого агломераційного комплексу за рахунок надходження важких металів та радіонуклідів у навколишнє середовище" (представляє керівник Центру екологічних проблем атомної енергетики к.ф.-м.н. В. В. Тришин.)
  3. "Дослідження нестаціонарних процесів в інноваційних ядерних реакторах" (представляє зав.відділом теорії ядерних реакторів д.ф.-м.н. В. М. Павлович.)
  4. "Дослідження взаємодії нейтронів з атомними ядрами на фільтрованих реакторних пучках та розвиток ядерно-константної бази для фундаментальних та прикладних задач ( представляє зав.відділом нейтронної фізики к.ф.-м.н. О. О. Грицай.)
  5. "Модернізація систем циклотрону У-240 для проведення експериментальних робіт на внутрішньому та виведеному пучках ( представляє в.о.зав.відділом ізохронного циклотрона к.ф.-м.н. Л. В. Михайлов.)
 2. Різне.
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України відбудеться 14 травня (четвер) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Запити на відкриття нових науково-дослідних тем:
  1. "Науково-технічна розробка методики визначення дози та радіаційного енерговиділення в конструкційних елементах ядерного енергетичного реактора ВВЕР" (представляє зав. відділом проблем дозиметрії ядерних реакторів к.ф.-м.н. В. М. Буканов)
  2. "Дослідження фундаментальних механізмів генерації плазми, транспортних та хвильових процесів в плазмі електричних розрядів у парах металів, газових і конденсованих середовищах та розробка нових принципів побудови ефективних плазмових джерел для наукового та технічного застосування" (представляє в.о. зав. відділом фізики плазми та плазмових технологій к.ф.-м.н. О. А. Федорович)
  3. "Створення вимірювального тракту на базі камери “Д” циклотрону У-120 для досліджень в галузі ядерної фізикиу" (представляє зав. відділом "Циклотрон У-120" к.ф.-м.н. А. Є.Борзаківський)
 2. Різне.
Засідання спеціалізованої Вченої ради Д26.167.01 Інституту ядерних досліджень НАН України
відбудеться у середу 29 квітня 2015 р. о 1415 в к. 108 (Навчальний Центр, 1-й поверх, корп. 101)
Порядок денний:
 1. Захист дисертації ПОЛТОРЖИЦЬКОЇ Т. В. "Збудження ізомерних станів ядер 115Сd, 119Те, 121Те, 123Те та 129Те в фотонейтронних реакціях", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.16.
 2. Захист дисертації КУЛІЧ Н. В. "Дослідження поведінки радіонуклідів паливовмісних матеріалів ЧАЕС на основі нових спектроскопічних методів реєстрації", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.04.16.
 3. Різне.
Секретар спецради Улещенко Володимир В., тел. 525-44-64
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України відбудеться 28 квітня (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Інформація про підсумки Загальних зборів НАН України (Директор інституту акад. НАН України І. М. Вишневський).
 2. Запити на відкриття нових науково-дослідних тем:
  • "Структура атомних ядер в складних нерівноважних системах" (представляє зав. ВТЯ чл.-кор. НАН України В. М. Коломієць)
  • "Радіаційне окрихчування високоопромінених матеріалів корпусів реакторівт ВВЕР-1000 в надпроектний період експлуатації" (представляє зав. відділом радіаційного матеріалознавства к.ф.-м.н. Л. І. Чирко)
  • "Дослідження ролі сучасних технологій фізичного захисту в мінімізації негативного впливу людського фактора на забезпечення безперервного функціонування ефективної системи фізичного захисту" (представляє керівник Навчвльного цетру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів к.ф.-м.н. В.І.Гаврилюк)
 3. Різне.
Секція Вченої ради з ядерної фізики
відбудетися 27 квітня (понеділок) 2015 р. об 1100 в залі засідань (2-й поверх)
Порядок денний:
 1. Валентина Мокіна (відділ фізики лептоів) - наукова доповідь "Сцинтиляційні детектори на основі кристалів молібдатів та вольфраматів для пошуку подвійного бета-розпаду” (за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), (20 хв. + 10 хв. на обговорення).
 2. Звіти стипендіатів Президента України та Президії НАН України за період осінь 2014 - вечна 2015 (5 хв. + 5 хв. запитання):
  • стипендії Президента Україния
   • Степанюк  А. В. (відділ ядерних реакцій, аспірант).
  • стипендії Президії НАН України
   • Ширма Ю. О. (відділ фізики важких іонів, к.ф.-м.н., н.с.),
   • Мокіна В. М. (відділ фізики лептонів, м.н.с.),
   • Яковенко В. М. (відділ фізики високих енергій, к.ф.-м.н, н.с.).
 3. Різне
Вчений секретар секції
Сергій Лук'янов (тел. 525-48-40)
СЕМІНАР ВІДДІЛУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
відбудеться у четвер 12 березня о 1430 в кімнаті 233 (корп.101, 2-й поверх)

Гаврилюк Михайло Михайлович
 "Енергія переносу носіїв заряду в органічних напівпровідниках"
 (наукова доповідь)
 
Запрошуються усі бажаючі

До відома аспірантів.
Весняна сесія зі складання кандидатських іспитів
зі спеціальності відбудеться 20 - 29 квітня 2015 р.

Аспіранттам, які бажають скласти іспити за спеціальностями:

 • 01.04.16 – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій
 • 01.04.07 – фізика твердого тіла
 • 01.04.08 – фізика плазми
 • 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки
 • 03.00.01 – радіобіологія
потрібно подати заяву до 13 ківтня 2015 р. в к. 319 Артемасовій Людмилі Михайлівні (тел. 525-30-82, 7-82)
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України відбудеться 24 лютого (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Перспективи наукових і технологічних робіт на дослідницькому ядерному реакторі ВВР-М після оновлення і модернізації (Доповідає заст. директора інституту чл.-кор. НАНУ В.І.Слісенко).
 2. Висунення циклу наукових праць Ф.А.Даневича, Ю.Г.Здесенка, В.В.Кобичева, Г.П.Ковтуна, Л.Л.Нагорної, В.І.Третяка, І.А.Тупницької, О.П.Щербаня «Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки (представляє зав.відділом фізики лептонів д.ф.-м.н. Ф.А.Даневич).
 3. Різне.
СЕМІНАР ВІДДІЛУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
відбудеться у четвер 19 лютого о 1430 в кімнаті 233 (корп.101, 2-й поверх)

Верцімаха Ганна Віталіївна
 "Плоска оптика на основі плазмонних метаматеріалів"
 (науковий огляд)
 
Запрошуються усі бажаючі
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України відбудеться 10 лютого (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Підсумки роботи щорічної наукової конференції ІЯД (представляють Голова оргкомітету конференції д.ф.-м.н. проф. Я.І.Колесниченко, Голова журі чл.-кор. НАНУ В.І.Слісенко ).
 2. Розгляд листів-клопотань щодо підтримки кандидатур на висунення в дійсні члени і чл.-кор. НАН України.
 3. Конкурс на посади
  • провідного наукового співробітника відділу радіаційної фізики (документи подала с.н.с. ВРФ д.ф.-м.н. Г. П. Гайдар);
  • молодшого наукового співробітника відділу радіаційної фізики ( документи подав пров.інж. ВРФ І.В.Петренко).
 4. Різне.
Засідання Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України відбудеться 20 січня (вівторок) 2015 року о 1030 в навчальному центрі (1-й поверх, к. 108)
Порядок денний:
 1. Звіт за завершенною темою "Розробка методологічних основ оцінки параметрів полів іонізуючого випромінювання навколо ядерно-фізичних установок в процесі їх експлуатації" (представляє завідувач відділу радіаційної та загальної безпеки д.т.н. С. І. Азаров).
 2. Звіт за завершенною темою "Дослідження міграції техногенних радіонуклідів в біогеоценозах, формування процесів дозоутворення та віддалених наслідків опромінення" (представляє завідувач відділу радіаційної біології та радіаційної екології д.б.н. А. І. Липська).
 3. Затвердження тем кандидатських робіт аспірантів першого року навчання (представляє учений секретар інституту к.ф.-м.н. Н. Л. Дорошко).
 4. Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу структури ядра (документи подав н.с. ВСЯ к.ф.-м.н. А. М. Саврасов).
 5. Різне.
На засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України 29.12.2014 року за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів, що обґрунтовують безпеку подальшої експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, та комплексного інспекційного обстеження готовності ІЯД НАН України до здійснення діяльності з експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, було прийнято позитивне рішення щодо можливості подальшої експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М до 31.12.2023 року.

Дирекція Інституту ядерних досліджень НАН України
вітає всіх співробітників з Новим 2015 роком і Різдвом Христовим!


 
  Архіви оголошень, рік:      2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016