Тематика

 

- термоядерні пристрої з магнітним утриманням плазми
- інерційний термоядерний синтез
- реакторні аспекти
- загальні питання фізики плазми
- плазмова електроніка

- нові методи прискорення
- діагностика плазми
- плазмодинаміка
- газовий розряд
- плазмові технології
- фізика космічної плазми

УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЗИКИ ПЛАЗМИ ТА КЕРОВАНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ - 2017

 

 

Київ, 26-27 вересня 2017 р.

Проведення конференції скасовано.