Анотації доповідей

 

Анотації доповідей, написані українською мовою, мають бути надіслані у двох форматах - Word та PDF - науковому секретареві конференції не пізніше  15 липня 2017 р. Обсяг анотації - 1 сторінка.

 

Розмір сторінки А4, поля 2.5 см з усіх боків, один інтервал.
В тексті анотації спочатку пишеться назва, нижче - прізвища авторів
(обов'язково підкреслити прізвище доповідача), потім назва організації.

 

НАЗВА: Times New Roman Font, розмір 12pt, Bold, великі літери
Автори: Times New Roman Font, розмір 12pt
Назва організації: Times New Roman Font, розмір 12pt, Italic
Текст: Times New Roman Font, розмір 12pt

УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЗИКИ ПЛАЗМИ ТА КЕРОВАНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ - 2017

 

 

Київ, 26-27 вересня 2017 р.

Проведення конференції скасовано.